ข้อมูลโรงเรียน

 

จำนวนนักเรียน
♦ บุคลากร
   - ระดับปฐมวัย
   - ระดับประถมศึกษา
   - ระดับมัธยมศึกษา
 ♦ เว็บการศึกษา
 
 

 

 

 

 

161970
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
1
16371
145483
4058
12508
161970

Your IP: 18.206.238.176
Server Time: 2020-07-05 15:46:39

กิจกรรม

  • Slider2
  • Slider2

ประวัติโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน
https://youtu.be/luWo4w5J8dc

ระวัติความเป็นมา 

โรงเรียนบ้านตรึม “ตรึมวิทยานุเคราะห์” ตั้งอยู่ที่บ้านตรึม หมู่ที่ 1 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2464 เดิมอาศัยเรียนอยู่ที่ศาลาวัดบ้านตรึม ต่อมาในปี 2473 ได้รับงบการศึกษาพลี จำนวน 1,500 บาท จัดสร้างอาคารเรียนในที่ดินของโรงเรียน เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ตามแบบแปลนของทางราชการทรงปั้นหยาชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร และในปี พ.ศ.2494 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้ต่อเติมอาคารเรียนหลังเดิมอีก2 ห้องเรียน โดยขยายออกด้านข้างด้านละ 1 ห้องเรียน ต่อมาปี 2496 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 10,000 บาท ให้ต่อเติมด้านล่าง แต่กรรมการศึกษาและสภาตำบลตรึมได้ประชุมปรึกษาหารือและมีมติสมควรให้สร้าง อาคารหลังใหม่ โดยหาเงินสมทบได้เงินทั้งสิ้น 30,000 บาท และได้สร้างอาคารอาคารเรียนชั้นเดียวขนาด 2 ห้องเรียน ปัจจุบันอาคารเรียนทั้งสองหลังนี้ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนแล้วด้วยสาเหตุ ชำรุด เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมา ปี พ.ศ.2511 ทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และปี พ.ศ.2521 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านตรึม หมู่ที่ 1 , บ้านตรึม หมู่ที่ 16 และบ้านจังเอิด หมู่ที่ 9 และเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีโรงเรียนในเขตบริการ 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตรึมฯ, โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส, โรงเรียนบ้านหัวแรต, โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ, โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ และโรงเรียนบ้านดู่อาราง โดยปัจจุบันได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายหลักเขต มุ่งสันติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน โรงเรียนบ้านตรึม ฯ อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร